آموزشی
 
امکان ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان از تاریخ ۱ اردیبهشت تا ۱ خرداد فعال خواهد بود.

دانشجویان می‌توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه‌ی گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی 👈 استاد 👈 ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

 لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه‌ی "بله" را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر