برای استفاده از اتوماسیون های اداری دیدگاه شامل نرم افزار مکاتبات یا سیستم لجستیک، منابع انسانی و سایر نرم افزار ها باید تنظیمات اولیه در سیستم اعمال گردد.
1- ابتدا فایل راهنمای زیر را مطالعه نموده و تنظیمات compatibility  و همچنین security آدرس های 78.38.81.38 و یا otm.mpnu.ac.ir را انجام دهید


2- در مرحله بعدی باید نرم افزار دیدگاه را روی سیستم نصب نمایید.
3- تنظیمات رجیستری را در سیستم اعمال کنید.
برای مراحل 2 و 3 می توانید فایل زیر را دانلود نموده و پس از خارج نمودن فایل های داخل ان ابتدا فایل نصب نرم افزار و سپس تنظیمات رجیستری را اعمال نمایید.