شماره های تماس دانشگاه پیام نور مرکز آمل
butt01

butt02

butt03

butt04

butt05

butt06

butt07

butt08

butt09

راه های تماس با دانشگاه پیام نور مرکز آمل

آدرس: آمل - خیابان طالب آملی - بلوار ولایت - ولایت ۱۶

کد پستی ۴۶۱۷۹۳۳۵۸۶

شماره های تماس با خطوط داخلی
( کد استان مازندران: ۰۱۱ ) ۴۴۲۸۰۶۰۶ - ۴۴۲۸۹۵۹۵ -۴۳۰۸۰۵۷۶ -۴۳۰۸۳۲۹۳ شماره دورنگار: ۴۴۲۸۰۸۲۲

لیست شماره تماس بخش های داخلی

حوزه نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی شماره مستقیم
ریاست رویا عالی نژاد مسئول دفتر ریاست ۲۰۱ ۴۴۲۸۴۰۷۰
آموزش نصراله کاردگر مدیر اداره آموزش ۲۲۶ ۴۳۰۸۵۰۳۶
کارشناسان آموزش فاطمه شیردست

کارشناس رشته:

حسابداری - علوم اقتصاد - کامپیوتر و فناوری اطلاعات - مهندسی صنایع غذایی - مهندسی کشاورزی - علوم ورزشی

۲۳۷
زهرا مهجوری کارشناس رشته: ریاضی – آمار – مدیریت (دولتی، جهانگردی، بازرگانی، اجرایی، پروژه) - شیمی - مترجمی زبان انگلیسی ۲۱۷
فاطمه خدادای کارشناس رشته: حقوق - الهیات فقه - قران و حدیث ۲۳۸
زینب مسعودی کارشناس رشته: علوم تربیتی - آموزش ابتدایی - زبان ادبیات فارسی - علوم اجتماعی - جغرافیا ۲۳۶
فاطمه لاریجانی کارشناس رشته: روانشناسی عمومی ۲۱۸
پشتیبانی سیستم آموزش کمال الدین مهدوی کاربر ارشد سیستم گلستان ۲۲۱ ۴۳۰۸۱۹۱۰
تحصیلات تکمیلی فاطمه لاریجانی مسئول تحصیلات تکمیلی ۲۱۸
برنامه ریزی مهرداد فریدی مسئول برنامه ریزی کلاسها ۲۰۸ ۴۳۰۸۱۹۱۱
ماندانا منوچهری کارشناس برنامه ریزی ۲۰۸
صدیقه آقاجانی کارشناس برنامه ریزی ۲۰۸
سید جعفر حسینی کنترل کلاس ها 251
امتحانات حمید هاشم زاده مسئول امتحانات ۲۱۳
دانش آموختگان علی اصغر خضرایی مسئول دانش آموختگان ۲۰۵ ۴۳۰۸۵۰۳۷
فاطمه ملکی کارشناس دانش آموختگان ۲۲۸
منیژه صفائیان کارشناس دانش آموختگان ۲۲۷
زینب محمدی کارشناس دانش آموختگان 228
پژوهش و کارآفرینی ابوالقاسم رزاقی مدیر اداره پژوهش و کارآفرینی - تربیت بدنی ۲۱۴ ۴۴۲۸۸۶۸۶
کتابخانه احمد مهجوری مسئول کتابخانه ۲۵۰
اشرف عبدالله زادگان کتابدار ۲۵۰
ساره شعبانی کتابدار ۲۵۰
امور فرهنگی موسی حسن زاده مدیر اداره روابط عمومی و فرهنگی ۲۰۹ ۴۴۲۸۷۳۶۲
امور دانشجویی غلامرضا کیانی اموردانشجویی ۲۰۹
امور اداری محمد کارگر مسئول امور اداری ۲۰۶ ۴۳۰۸۰۵۷۷
ساناز آهی کارشناس اداری ۲۰۶
سکینه محمدزاده دبیرخانه ۲۱۲
عادله عمادی دبیرخانه ۲۱۲ ۲۲۲
مریم هدایتی تلفنخانه ۲۲۰
اداری مالی رضا محمودی مسئول مالی 225 ۴۴۲۸۲۸۴۴
محمد عبداللهی درآمد (مالی دانشجویی) ۲۰۴
ولی الله اخلاقی حسابدار ۲۲۴
علی محمدعباس زاده کارشناس مالی (امین اموال) ۲۲۲
قدیر اسفندیاری متصدی امور مالی 225
علی ایوبی کارپرداز 202 ۴۳۰۸۰۵۷۷
حراست کارگاه ها سید علی میرزاد مسئول کارگاه ها و رابط حراست ۲۲۳ ۴۳۰۸۱۹۱۲
واحد رایانه کمال الدین مهدوی کارشناس رایانه 221 43081910
جواد محمدی کارشناس رایانه 221 ---