آموزشی
 

 دانشجویان مایل به تغییر رشته از امروز 3 تا ۱۵ شهریور ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌ی گلستان درخواست خود را ثبت نمایند.

 چند نکته درخصوص تغییر رشته:

 الف- دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت ‏گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۲ و بالاتر می‌توانند در داخل ‏دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر ‏رشته دهند.‏

ب- دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با ‏گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۲ و بالاتر می‌توانند به کلیه‌ی ‏رشته‌های فعال در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر رشته دهند.‏

 تذکر مهم ۱: رشته مهندسی معماری با شرایط بند ب مورد بررسی ‏قرار می‌گیرد.‏

 تذکر مهم ۲: دانشجویانی که به‌صورت مهمان دائم تحصیل می‌کنند، ‏می‌توانند در همان مرکز از شرایط تغییر رشته استفاده نمایند.‏

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر