آموزشی
 
با عنایت به خارج از منبع بودن آزمون درس آيين نگارش آراء قضايي با کد درس 1223159 در مورخ 06/10/97 به استحضار می رساند آزمون مجدد درس فوق در داخل و خارج از کشور در روز دوشنبه مورخ 24/10/97 رأس ساعت11:00 برگزار می گردد.

شرکت دانشجویان مربوطه در آزمون الزامی است.
1.نظر به اینکه آزمون مورخ 06/10/97 ملاک سنجش دانشجو در درس فوق نمی باشد، لذا نمره اول دانشجو باطل بوده و کلید درس فوق در سامانه گلستان غیرقابل قابل مشاهده شده است. از اینرو تصحیح و ثبت پاسخنامه دوم الزامی است.

2.دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحان قبلی حضور نداشته اند نیز می توانند در آزمون مجدد این درس شرکت نمایند.
 

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر