آموزشی
 
زمان بندي پذيرش رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري-مهرماه 1398

 سازمان سنجش اموزش کشور لیست رشته محل هايي كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم با توجه به نوع ديپلم و رشته انتخابي) انجام مي شود را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه زمان بندی این ثبت نام به شرح زیر است:

🔸انتشار رشته محل هاي تحصيلي و اطلاع رساني به داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش كشور.
🔹تاریخ 1397/11/17

🔸ثبت نام داوطلبان و انتخاب رشته محل هاي مورد علاقه و ويرايش اطلاعات.
🔹از 1397/12/20 تا 1398/6/6

🔸ارسال اطلاعات نهايي داوطلبان به دانشگاه يا موسسات آموزش عالي توسط سازمان سنجش آموزش كشور.
🔹از 1398/6/8 تا 1398/6/8

🔸بررسي درخواست ها و مدارك متقاضيان و تعيين پذيرفته شدگان توسط دانشگاه يا موسسه .
🔹از 1398/6/9 تا 1398/6/21

🔸اعلام نتيجه به داوطلبان از سوي دانشگاه يا موسسه پذيرنده براي تصميم گيري داوطلب
🔸از 1398/6/23 تا 1398/6/28

🔸مراجعه و ثبت نام پذيرفته شدگان و ارائه تعهد به موسسه مورد نظر مبني بر تحصيل در كد رشته محل مربوطه و عدم مراجعه و ثبت نام وي در ساير دانشگاه ها.
🔹از 1398/7/2 تا 1398/6/30


⚠️ لازم به توضیح است زمان ثبت نام و انتخاب رشته از تاريخ 1397/12/20لغايت 1398/6/6مي باشد. ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org انجام مي پذيرد. داوطلبان مي بايست قبل از اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته، دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي آن كه در سايت اينترنتي سازمان سنجش درج مي شود مطالعه نموده و با آگاهي كامل از شرايط و ضوابط، مبادرت به ثبتنام و انتخاب رشته نمايند.

 لیست رشته های مورد پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز آمل در مهرماه 1398

🔸روانشناسي - کد رشته 19539 - ظرفیت 50 نفر
🔸حقوق - کد رشته 19537 - ظرفیت 50 نفر
🔸علوم تربیتي - کد رشته 19543 - ظرفیت 60 نفر
🔸علوم ورزشي - کد رشته 19545  - ظرفیت 60 نفر
🔸حسابداری - کد رشته 19536  - ظرفیت 50 نفر
🔸مترجمي زبان انگلیسي - کد رشته 19552  - ظرفیت 50 نفر
🔸مدیریت بازرگاني - کد رشته 19548  - ظرفیت 50 نفر
🔸مدیریت دولتي - کد رشته 19549  - ظرفیت 50 نفر
🔸مهندسي کامپیوتر - کد رشته 19530 - ظرفیت 50 نفر
🔸علوم و مهندسي صنایع غذایي (کشاورزي) - کد رشته 19532 - ظرفیت 10 نفر
🔸شیمي کاربردي - کد رشته 19531 - ظرفیت 40 نفر
🔸جامعه شناسي - کد رشته 19534 - ظرفیت 50 نفر
🔸فقه و مباني حقوق اسلامي - کد رشته 19546 - ظرفیت 50 نفر
🔸علوم قرآن و حدیث - کد رشته 19544 - ظرفیت 50 نفر
🔸گردشگري - کد رشته 19547 - ظرفیت 50 نفر
🔸اقتصاد - کد رشته 19533 - ظرفیت 50 نفر
🔸جغرافیا - کد رشته 19535 - ظرفیت 60 نفر
🔸روابط عمومي - کد رشته 19538 - ظرفیت 50 نفر
🔸روزنامه نگاري - کد رشته 19540 - ظرفیت 50 نفر
🔸زبان و ادبیات فارسي - کد رشته 19541 - ظرفیت 50 نفر
🔸علم اطلاعات و دانش شناسي - کد رشته 19542  - ظرفیت 50 نفر
🔸آمار- کد رشته 19528 - ظرفیت 40 نفر
🔸ریاضیات و کاربردها - کد رشته 19529 - ظرفیت 40 نفر 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر