پژوهش
 
گروه الف)
افراد علاقمند به شرکت در همایش (بدون مقاله)
1.   واریز مبلغ 100000 ریال (10 هزار تومان) به ازای هر نفر ، به شماره حساب 5006888934بانک  ملت (شعبه 59113 خیابان طالب آملی – آمل) به نام های فاطمه مزینی ، امید آزاد ، جمال ذاکری
 
2.     تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن (تا 20 / مهر / 1393) به آدرس zakerijamal@hotmail.com
برای دریافت فرم  اینجا  را کلیک کنید
    
گروه ب)
افرادی که مقالات آنها (برای ارائه شفاهی و یا پوستر) پذیرفته شده
1.      واریز مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) به ازای هر نویسنده در مقاله، به شماره حساب 5006888934 بانک ملت
(شعبه 59113 خیابان طالب آملی – آمل)
به نام های فاطمه مزینی ، امید آزاد ، جمال ذاکری
 
2.     تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن (حداکثر تا تاریخ  15 / شهریور / 1393) به آدرس zakerijamal@hotmail.com   برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.
تذکر: چنانچه افراد این گروه تا تاریخ مورد نظر نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند، اسامی آنها از لیست ارائه دهندگان حذف شده و افراد دیگر جایگزین خواهند شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر