برنامه ریزی کلاس ها
 

 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند فرآیند ادامه همکاری اساتید مدعو در نیمسال های آتی و ارتقای اساتید هیات علمی منوط به گزارش ارزشیابی کیفیت تدریس توسط "دفتر نظارت و ارزیابی" می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، خواهشمند است نسبت به انجام ارزشیابی اساتید دانشگاه از طریق سیستم گلستان و یا از طریق فرم های مخصوص که در زمان برگزاری کلاس توزیع می گردد اقدام نمایید.
 
دانشجویان محترم می‌توانند در فاصله زمانی 97/01/27 لغایت 97/03/05  با مراجعه به سامانه‌ی گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی 👈 استاد 👈 ارزشیابی، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر