امتحانات
 

 آزمون های معرفی به استاد و تکدرس در نیمسال تابستان 97-96 در تاریخ 23 مرداد ماه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

تذکر: عدم حضور در آزمون به منزله غیبت خواهد بود و دانشجویان غایب در آزمون می بایست در ترم آینده نسبت به شرکت در آزمون اقدام نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر