تحصیلات تکمیلی
 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ترم آخر می رساند طبق مجوز سازمان مرکزی در این ترم دانشجویان ترم آخر می توانند تمامی دروس باقیمانده گروه معارف را با هم اخذ نمایند.
 ضمنا دانشجویانی که برای ترم دیگر نیز جهت فراغت از تحصیل بیش از 3 عنوان درس گروه معارف دارند نیز می توانند در زمان حذف و اضافه از تاریخ 28 بهمن تا 8 اسفند ماه با مراجعه به کارشناسان آموزش و اخذ مجوز دروس معارف را خارج از سقف انتخاب نمایند.

این مجوز برای کمک به دانشجویان می باشد و از ترم های آینده فقط یک عنوان درس معارف در هر ترم و برای ترم آخر فقط 3 عنوان درس معارف قابل اخذ می باشد. بنابراین از دانشجویان عزیز درخواست می گردد در هر ترم یک عنوان درس معارف اخذ کرده تا در آینده دچار مشکل نگردند.

دروس گروه معارف عبارتند از :
  • اندیشه اسلامی 1
  • اندیشه اسلامی 2
  • آیین زندگی
  • انقلاب اسلامی یا آشنایی با قانون اساسی یا اندیشه سیاسی امام
  • فرهنگ و تمدن اسلام
  • تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر موضوعی نهج البلاغه
  • دانش خانواده و جمعیت
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر