تحصیلات تکمیلی
 
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی که در تاریخ 20/4/1397 دفاع دارند:ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور
1 گلچهره اکبرزاده بررسی افسانه،متل و ادبیات عامیانه در حوزه نثر در ادبیات کودک از دهه سی تا شصت دکتر ابوالحسنی دکتر فامیلیان
2 فریده قاسمی بررسی وتحلیل عدالت،قضاوت و مجازات در سیاستنامه ، گلستان و قابوسنامه دکتر فامیلیان دکترابوالحسنی
3 طاهره میرشکار بررسی وتحلیل صورخیال در ادبیات منظوم کودک ونوجوان دهه ی هفتاد وهشتاد،انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،گروه سنی الف،ب،ج و د دکتر ابوالحسنی دکتر گرجی
4 مریم فارابی بررسی وتطبیق جلوه های اسطوره درهفت پیکر نظامی واسکندرنامه دکتر ابوالحسنی دکتر فامیلیان
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر