فرهنگی و دانشجویی
⭕️ همایش دانشگاه و محیط زیست
⭕️ همایش دانشگاه و محیط زیست
برگزاری همایش دانشگاه و محیط زیست دانشگاه پیام نور آمل با همکاری اداره محیط زیست برگزارمی کند؛
 
همایش دانشگاه و محیط زیست
بامحوریت: 《همایش توسعه پایدارمحیط زیست سالم
زمان: 6 آذر 1397
سالن همایش دانشگاه پیام نور آمل

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر