دانش آموختگان
 

 نحوه اطلاع از صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات:

خواهشمند است جهت آگاهی از صدور گواهی نامه موقت پایان تحصیلات خود، یک ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی به صفحه اصلی پورتال دانشگاه پیام نور مرکز آمل به نشانی http://amol.mz.pnu.ac.ir بخش استعلام دانش آموختگان مراجعه نموده پس از درج شماره ملی یا شماره شناسنامه و اطمینان از صدور گواهینامه، به واحد دانش آموختگان مرکز مراجعه نمایید.

 مراحل دریافت دانشنامه:

خواهشمند است با مراجعه به پورتال دانشگاه پیام نور مرکز آمل به نشانی  http://amol.mz.pnu.ac.ir  و اطمینان از صدور دانشنامه با در دست داشتن مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین اصل گواهی موقت به واحد دانش آموختگان مراجعه نمایید.

دانش آموخته محترم در صورت عدم صدور دانشنامه می توانید با مراجعه به سامانه گلستان (reg.pnu.ac.ir  ) نسبت به درخواست صدور دانشنامه در بخش پیش خوان خدمت در سیستم گلستان اقدام نمایید .

 لازم به ذکر است که برای ورود به سامانه گلستان می توانید از نام کاربری (شماره دانشجویی)  و  گذروازه (شماره شناسنامه ) استفاده نمایید. در صورت فعال نبودن گذروازه با مراجعه به کارشناس آموزش مربوطه نسبت به فعال نمودن آن اقدام نمایید.


 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر