اخبار دانشگاه
اا
دکتر صابر قاسم پور به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز آمل منصوب شد بنا به پیشنهاد رئیس دبیرخانه منطقه دو و سرپرست دانشگاه پیام نور استان مازندران، طی حکمی از سوی دکتر محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر صابر قاسم پور به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز آمل منصوب شد. پیش از ایشان، دکتر علی ابوالحسنی این مسئولیت را بر عهده داشتند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر