اخبار دانشگاه
پذیرش دانشجوی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پيام‌ نور برای بهمن ماه 1397
پذیرش دانشجوی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پيام‌ نور برای بهمن ماه 1397
ثبت نام بدون آزمون کارشناسی- نیمسال دوم 98-97 مدارک مورد نیاز و رشته های قابل پذیرش دانشجو برای ترم بهمن در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

رشته های قابل پذیرش دانشجو برای ترم بهمن در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

✅ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور  (http://sanjesh.org/)، دانشگاه پیام نور مرکز آمل  در رشته های زیر در ترم بهمن 1397 دانشجوی مقطع کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می کند:

• علوم تربیتي - کد رشته 44999
• علوم ورزشي - کد رشته 47719
• روانشناسي - کد رشته 47716
• مترجمي زبان انگلیسي - کد رشته 40822
• مدیریت بازرگاني - کد رشته 47721
• مدیریت دولتي - کد رشته 47722
• مهندسي کامپیوتر - کد رشته 42009
• علوم و مهندسي صنایع غذایي (کشاورزي) - کد رشته 42586
• شیمي کاربردي - کد رشته 47717
• جامعه شناسي - کد رشته 44993
• فقه و مباني حقوق اسلامي - کد رشته 45001
• علوم قرآن و حدیث - کد رشته 45000
• گردشگري - کد رشته 47720
• اقتصاد - کد رشته 47714
• جغرافیا - کد رشته 44994
• روابط عمومي - کد رشته 44996
• روزنامه نگاري - کد رشته 44997
• زبان و ادبیات فارسي - کد رشته 44998
• علم اطلاعات و دانش شناسي - کد رشته 47718
• آمار- کد رشته 42007
• ریاضیات و کاربردها - کد رشته 42008
 📌متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از تاريخ 97/10/29 لغايت 97/11/10 به واحد ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند. 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با پذیرش دانشجو- بهمن ماه 1397
• علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي دارای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در ترم بهمن 1397 در دانشگاه پيام‌نور مرکز آمل برای ثبت نام اولیه می توانند از تاريخ 97/10/29 لغايت 97/11/10 به واحد ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند.
• كليه متقاضيان مي‌بايست داراي ديپلم كامل متوسطه نظام قديم (دوره چهارساله) بوده و يا داراي مدرك پيش‌دانشگاهي و يا كارداني (فوق ديپلم) با تاريخ اخذ حداكثر تا 97/11/30 باشند.
• كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان اعلام شده مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و موسسه محل تقاضا ارسال و يا تحويل نمايند. پس از بررسي مدارك درصورت داشتن شرايط از داوطلب براي تكميل فرم تعهد (براي جلوگيري از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشته‌محل و يا چند موسسه) دعوت بعمل خواهد آمد كه در اين مرحله لازم است، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 220،000 (دويست و بيست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
مدارك مورد نياز:
1. اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
2. اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
3. اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي با امضاء و مُمهور به مُهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
4. گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.
5. اصل شناسنامه و 2 برگ كپي از صفحات آن.
6. اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از آن.
7. شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8. مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.
كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير ديپلم نظام قديم و يا گواهي پيش‌دانشگاهي خود، به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام ‌رشته و مركز/واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر