اخبار دانشگاه
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی

نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی
نشست صمیمی همراه با پرسش و پاسخ دبیران انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی، با حضور مدیر فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان مازندران
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آمل ، با توجه به ضرورت حضور دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه و حضور موثر در جشنواره های کشوری ،  سومین جلسه و نشست صمیمی دبیران نهادهای مذکور با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیر محترم فرهنگی دانشجویی پیام نور استان مازندران، در محل سالن جلسات ساختمان آموزشی برگزار شد.
در ابتدای برنامه جناب آقای حسن زاده مدیر محترم فرهنگی و دانشجویی مرکز ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضران جلسه ، به معرفی دبیران و اعضای انجمن ها پرداختند و گزارشی کامل پیرامون فعالیت های کانون های فرهنگی و انجمن های علمی مرکز آمل ارائه کردند. در ادامه جناب آقای دکتر قاسم پور ریاست محترم دانشگاه توضیحاتی پیرامون فعالیت های انجام شده در راستای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشگاه و هم چنین دستاوردهای دانشگاه عنوان نمودند.
سپس  جناب آقای دکتر خاکپور مدیریت محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان مازندران ضمن تشکر از مرکز آمل بابت حضور پررنگ در فعالیتها و مناسبت های فرهنگی ، به بیان اهداف انجمن های علمی دانشجویی و رسالت آنها در عرصه علمی دانشگاه پرداختند و خلاقیت و نوآوری علمی را بسیار مطلوب دانستند و یادآور شدند حوزه فرهنگی ، دانشجوی و اجتماعی دانشگاهها می تواند بستر ساز فعالیت های دانشجویان در مسیر شغلی آینده باشد و برگزاری این نشست‌ها را موجب انعکاس فعالیت‌ها و اهمیت ویژه انجمن‌های علمی برشمردند.ایشان اظهار کردند: دانشگاه پیام نور بسیار تلاش کرده است که فعالیت انجمن‌های علمی را ارتقاء دهد به‌طوری‌ که فعالیت‌های دانشجویی باعث افتخار شود زیرا اگر دانشگاه بخواهد رونق و پویایی پیدا کند، باید به دانشجویان بها و فرصت داده شود.
در پایان هریک از دبیران انجمن ها به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند و مدیر محترم فرهنگی دانشجویی استان و همچنین ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز آمل ضمن حمایت از برنامه های علمی و فرهنگی پیش روی انجمن ها و کانون ها ، در پاسخ  به سوالات مطرح شده توضیحاتی ارائه نمودند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر