اخبار دانشگاه
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل

برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل
برگزاری کنکور سراسری گروه علوم انسانی در دانشگاه پیام نور مرکز آمل به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آمل، کنکور سراسری سال 1398 در گروه علوم انسانی در صبح پنج شنبه 13 تیرماه به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل برگزار شد. شایان ذکر است مرکز آمل مجری برگزاری کنکور گروه هنر، زبان و علوم تجربی در بعد از ظهر پنج شنبه و نوبت صبح و عصر روز جمعه 14 تیرماه نیز می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر