اخبار دانشگاه
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
بازدید جناب آقای دکتر یوسفیان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از روند برگزاری کنکور سراسری سال 1398 به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز آمل به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آمل، دکتر یوسفیان نماینده مجلس شورای اسلامی ، مهندس ناییج نژاد معاون فرماندار و دکتر مرزبند رئیس آموزش و پرورش شهرستان آمل از روند برگزاری کنکور سراسری سال 1398  در مرکز آمل بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که دکتر قاسم پور ریاست محترم دانشگاه هم حضور داشت دکتر یوسفیان از زحمات و تلاش‌های ارزنده عوامل اجرایی این مرکز دانشگاهی قدردانی کرد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر